Hiểu về độ chịu nước của đồng hồ? Đồng hồ có thể dùng đi bơi?

Rate this post
Đồng hồ của bạn có thể đi mưa/ rửa tay hay đi bơi không? Độ chịu nước của đồng hồ lý giải điều gì?

Đồng hồ này có sợ vào nước không? Có đi mưa được không? Rửa tay dưới vòi có vấn đề không? Có thể đeo đi bơi không?… Rất nhiều những câu hỏi xoay quay vấn đề độ chịu nước của đồng hồ.

Bài viết này WatchBoss.vn xin cung cấp kiến thức về thông số chịu nước để bạn có thể sử dụng đồng hồ đúng cách hơn.

Ý nghĩa các thông số  

Trên mặt của đồng hồ, bạn thường bắt gặp các thông số như 30M, 5Bar, 100M, 200M hay ở mặt sau là Water Resistance hoặc Water Resist.

Đó là dấu hiệu chỉ mức độ chịu nước của đồng hồ. Vậy các thông số ấy có ý nghĩa gì?

Hiểu về độ chịu nước của đồng hồ? Đồng hồ có thể dùng đi bơi? Kiến thức chuyên ngành

2022-09-28

Trả lời